insaat-5-(2)

Planlama

Yapılacak bir işin önceden tasarlarız. Neyi, ne zaman, niçin ve nasıl yapacağımızı bize gösteren bir taslaktır plan. Bir işe başlamadan önce, işe ilişkin bir plan hazırlarız. Plan, işin kolayca üstesinden gelmemiz için gereklidir. Planlamanın amacı, bir işin en düşük maliyetle, en etkili ve verimli bir şekilde yapılacağının önceden kestirilmesidir. Plan her zaman yazılı olmayabilir bazen düşüncelerle de plan yapılır. Başka bir tanıma göre plan; bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamayı içeren bir süreçtir. Başarıya ulaşmak için yapılacak bütün faaliyetleri kapsar. Bu yüzden firmamız Türktaş Yapı İnşaat A.Ş daima planlı çalışmaktadır.

İnşaatımı niçin müteahhitte vermeliyim?

İnşaat yapılmasında uzmanlığınız yoksa böle yüksek maliyetli bir menkul değerinizi (servetinizi)sıkıntıya getirmemelisiniz.
Etütten başlayıp, bitimine kadar uzman ve güvenilir müteahhitle çalışmanız her yönden mal sahibinin faydasınadır.

Arsamı kat karşılığı vermem daha mı karlı?

Binaya harcanacak toplu parayı daha verimli bir şekilde kullanacak bir kişinin kat karşılığı vermesi daha kazançlıdır.
Ayrıca inşaatını kendisi yapamayacak olanlarında kat karşılığı uzman bir müteahhide vermesi daha kazançlıdır

Proje

Proje bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesine verilen isimdir. Yani fikir halinde şeyin yazıya veya şekle bürünmesi durumudur. İlgi çekici, farklı ve gereksinim duyulan konularda proje yazmak ve sunmak gerekmektedir. Tabiî ki projelerin belirli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması gerekliliğini unutmamalıyız.

Bir projede bulunması gereken özellikler taraflara göre değişebilir ama genel olarak başlıkları belirtmemiz gerekirse;

1) Projeler yenilikçi, bilimsel, yarar sağlayıcı olmalıdır.

2) Projelerde, sorunun tanımı, projenin amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir.

3) Proje hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır.

4) Projelerin uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih sebebidir.

5) Projede sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır.

6) Projelerde insanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özellikler olmalıdır.  Diye sıralanabilir.

Müteahhit seçerken nelere dikkat edilmelidir ?


*Müteahhit sadece işimi yapsın da ne olursa olsun dememek lazım…
*Güvenli olmasına, referanslarına,  yaptığı işlerin kalitesine bakılmalıdır…
* Size getireceği komşularının kalitesi de önemlidir, aksi takdirde mülkünüzün değeri düşer ve huzursuz ortamlar oluşur…
*Müteahhit bir nevi ortağınız olacağından iyi bir dost olup olamayacağına dikkat etmelisiniz…