kentsel dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Müteahhit payını karşılamayan, kat karşılığı inşaata müsait olmayan binalarınız için banka kredisi güvenceli ve otokontrollü kesin çözümleri sunuyoruz.

Eviniz, İşyeriniz küçülmeden. Yasal hakkınız olan metrekare alandan kaybetmeden yeni konut ve işyerlerinize kavuşmanızı sağlıyoruz.

Kullanım ömrünü doldurmuş, riskli, dayanıksız binalarınızı makul karlarla bayındırlık birim fiyatından Devlet Destekli düşük faizli Kentsel Dönüşüm banka kredileri ile yeniden inşa etmekteyiz.

Kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; “Başka Bölgede Yaşamaya Zorlanma Korkusu Yaşamadan” kendi talebiniz, insiyatifiniz  ile kentsel dönüşüm kapsamındaki kredi ve kira yardımlarından da yararlanarak,  yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan “Kaliteli Yaşam Alanlarına” dönüştürebilirsiniz.

Kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak isimlendirilen bu yeni süreç 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başladı ancak bunun dışında, “İmar Kanunu” “Kat Mülküyeti Kanunu” gibi pek çok hukuki bilgiye de ihtiyacınız olacak.

Kentsel Dönüşümün Amacı

Türkiye’nin 2023 kentsel vizyonuna paralel olarak, modern ve güvenli şehirler yapmayı ve mevcut olanları da kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmelidir. Halkımızın güven ve huzur içinde yaşadığı çevre ile barışık, depreme ve afet risklerine karşı güvenli, planlama standartlarına uygun kentsel dönüşüm ile yenilenmiş modern kentler oluşturulmalıdır.

Bu sayede, kentlerin sağlıksız büyümesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesi önlenirken, diğer taraftan deprem risklerine karşı güvenli, kentler ülkemize kazandırılacaktır.
Kentsel dönüşüm projeleri ile depremlerdeki can kaybı önlenirken, ülke ekonomisinin en az zarar görmesi sağlanacak ve yeni istihdam alanları açılarak, inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlanacaktır.